Kandidater

Kandidater

....................................................................................................................................................................

Michael Fahlgren

 

Alder: 62

Arbejdssted: Selvstændig med Danish Technical Press

Uddannelse: Teknikumingeniør, EBA

Retning: Svagstrøm

 

Deltager i bestyrelsen for IDA Selvstændig, Valgudvalget, Lønstatistikudvalget

Sidder i Repræsentantskabet for Selvstændige Ingeniørers Liste, er suppleant i Hovedbestyrelsen (HB)


Jeg har deltaget i de parlamentariske arbejde i Ingeniørforsningen siden jeg sidst i 1990'ern blev valgt som formand for LSI (Ledende og Selvstændige Ingeniører), og har især fokuseret på de selvstændige og iværksætternes forhold gennem de seneste 15 år. Gennem al den tid har vi i IDA haft en ganske stor medlemsandel, der hellere end gerne ville springe ud som selvstændige - hvis blot omstændighederne var optimale.


Optimale omstændigheder for start af selvstændig virksomhed handler for det moderne menneske først og fremmest om økonomisk tryghed. Derfor har jeg gennem mange år talt varmt for etablieringen af en iværksætterfond - en fond, der støtter selvstændige og iværksættere økonomisk i det første års tid, hvor der sjældent er en indkomst man kan leve af. Jeg er godt klar over at IDA ikke selv kan etablere en sådan fond.


Men hvis IDA gik forrest og inviterede nogle af de forholdsvis velpolstrede erhvervs- og teknologifonde vi har i Danmark er jeg helt sikker på at en sådan fond ganske hurtigt kunne etableres. Kunne IDA blot på denne måde være medvirkende til at skabe 5-10 nye højteknologiske vækstvirksomheder årligt ville fondsmidlerne være givet rigtig godt ud!

....................................................................................................................................................................

Knud Plesner


Uddannelse: Akademiingeniør

Retning: Akademiingeniør, Maskin, Mekanik & Industri


Produktionsmodning i pta og kreativ udvikling af udstyr, mekatronik og mediko
https://www.linkedin.com/in/knudplesner/


Vi i ida er de bedste bl.a. til at:

  • Hjælpe dig igennem dit rådgiveransvar og forsikring
  • Iværksætter sikkerhed og faglig netværk, som bæredygtig klima og miljø
  • Sikre selvstændige det samme velfærd som ansatte

Iværksættere bør også kunne forske, arbejde og ansætte samtidig.
Vi ingeniører skal gøre det vi er bedst til og lade staten facilitere os med infrastruktur, kvalificeret arbejdskraft og velfærd. https://www.youtube.com/watch?v=z_EhS81E4kk

....................................................................................................................................................................

Erik Friis-Madsen

 

Alder: 70

Arbejdssted: Löwenmark - E. Friis-Madsen ApS

Uddannelse: Civilingeniør

Retning: Civilingeniør, Byggeri & Anlæg


IDA bør styrke opbakningen til iværksættere og selvstændige.

https://www.linkedin.com/in/erikfriismadsen/

....................................................................................................................................................................

Stanley Dakin

 

Jeg er selvstændig IT konsulent med fokus på: Systemet støtter medarbejderne.

Medarbejderne understøtter forretningen. Jeg støtter B-samfundet og arbejdet for: 

Lyt til din døgnrytme og skal bedre performance, for dig selv og din virksomhed.

 

Jeg deltager i bestyrelsen for IDA selvstændige fordi vi vil tilbyde arrangementer

og netværk for selvstændige ingeniører.


IDA er en stærk forening for de tekniske faggrupper.IDA dækker bredt og har en stemme i samfundet og i det politiske spektrum. Mange medlemmer er selvstændige, eller har visioner om at starte sit eget. De kan drage fordel af en stærk forening der kender deres hverdag.

Jeg vil arbejde for at de selvstændige får en solid platform i IDA, og et afsæt til nye markeder.


Jeg interesserer mig for at du, som selvstændig, kan sparre med IDA, og styrke din virksomhed.

Jeg vil gerne være din stemme i IDA. Hvilke emner optager dig?

Fortæl gerne - jeg lytter!

 

 

....................................................................................................................................................................

Ulrik Danneskiold-Samsøe

 

Jeg er bestyrelsesformand i ØD-S Holding, som er hovedaktionær i selskabet SOSINA Exploration Ltd. (www.sosina.co.uk).  Selskabet er partner i olieefterforskningsprojekter i Irland.

Jeg har tidligere været medstifter af det rådgivende selskab Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S (købt i 2005 af Lloyd's Register) og Ødegaard A/S (købt i 2006 af Schlumberger Inc)

https://www.linkedin.com/in/svensker/ 


Jeg interesserer mig for IDA's stillingtagen i den aktuelle erhvervspolitiske debat. Herunder hvorledes IDA kan bidrage til at endnu flere arbejdspladser for ingeniører dels beholdes, dels nyskabes i Danmark.


Mange ingeniørarbejdspladser er i fondsejede virksomheder. Men siden 1990'erne er der ikke oprettet flere af den type virksomheder. Det skyldes et Christiansborg-forlig i en sen nattetime. Det skal laves om.


Stem på mig fordi jeg har tid til at lægge et stykke arbejde som valgt repræsentant. Og fordi jeg har megen erfaring med at arbejde i andre foreninger.

....................................................................................................................................................................

Jacob Jacobsen

 

Alder: 43

Arbejdssted: Flecta Consulting

Uddannelse: Civilingeniør

Retning: Civilingeniør, Maskin, Mekanik & Industri

....................................................................................................................................................................

Jens Vesterbæk

 

Jeg hedder Jens, er 45 år, og bor mellem Esbjerg og Ribe. Privat har jeg 4 delebørn og har

en ikke samboende kæreste. Jeg dimitterede som ingeniør i 2001 og har siden gennemført

en HD i Regnskab og Økonomistyring. Har også et svendebrev som mekaniker fra 1994.

 

Til dagligt er jeg selvstændig, men arbejder under Lloyd's Register navn, som surveyor

inden for oile & gas sektoren. En sektor jeg har arbejdet med siden 2001

 

Har sæde i Forenet Kredits (tidligere Nykredit) repræsentantskab og har opnået nyvalg

Syd Energis repræsentantskab fra 2019.


Generelt er jeg interesseret i det organisatoriske og politiske arbejde. Har som regel en holdning til det meste. Derfor ligger det mig også naturligt, at vælge dette tillidserhverv.


Jeg har gennem de seneste 10-10 år set, hvordan flere og flere højtspecialiserede danske ingeniørjobs forsvinder til fordel for udlændinge, som arbejder i Danmark på den lukrative Forskerskatte-/ specialistrordning. En ordning, hvor man kan nøjes med at betale 27 % flad skat i 7 år. Dette forstænger den allerede højtuddannede ingeniørstab, vi har i Danmark. Derfor mener jeg, at IDA, som jo skal varetage danske ingeniørers interesser, skal arbejde politisk for at få denne ordning afskaffet, så danske ingeniører konkurrerer på lige vilkår som udlændinge.

Selvstændige Ingeniør   |   Listefører Michael Fahlgren    |   Tel: (+45) 5671 5312